Budući da se već duži niz godina bavimo manipulacijom betona, isti je postao naša specijalnost, što znači da Vam pored sečenja i bušenja betona, možemo ponuditi najfinije ravnanje date površine postupkom brušenja. Pod pojmom brušenja betona smatra se ravnanje betonskih i drugih tvrdih površina, posebnim postupkom, kao i fino izravnavanje, obrada i frezanje.

Uz našu pomoć betonska površina kojom raspolažete, bilo da se radi o sveže izbetoniranom delu ili je u pitanju stari betonski deo, biće savršeno glatka, otporna na habanje i po svom izgledu neverovatno slična mermeru. Naša misija je da Vam omogućimo da dobijete visoko kvalitetnu površinu kojom ćete dalje moći da raspolažete.

Možemo da Vam ponudimo usluge brušenja i frezanja namenjene materijalima kao što su:

  • beton
  • cigla
  • mermer
  • asfalt
  • kamen

Ono što je vrlo interesantno jeste činjenica da brušenje betona kojim se bavimo, daje obrađenoj površini izuzetnu otpornost na ljuštenje i izdržljivost kada je u pitanju konstantni protok ljudi i motornih vozila po istom.Zahvaljujući ovim karakteristikama kao i činjenici da poseduje visok sjaj, izbrušeni beton je pogodan za različite vidove manipulacija, poput bojenja ili dodavanja različitog kamenja u završnom sloju prilikom betoniranja.

Brušenje betona se vrši dijamanstkim alatom, odnosno upotrebljava se specijalna mašina za poliranje i brušenje čiji je zadatak da centrifugalno pokreće dijamantske pločice. U zavisnosti od toga koliko je hrapav beton koji se obrađuje, određuje se broj slojeva brušenja istog. Po završetku postupka brušenja, pristupa se grubom poliranju, prilikom čega se upotrebljavaju keramičke pločice i kombinacija raznih lepkova i aditiva, za visok sjaj obrađene površine.

Cena brušenja betona usklađena je sa hrapavošću betona, osnosno budinom koja je potrebna za brušenje. Naime, ako je u pitanju veoma hrapav beton, isti je potrebno više tj dublje brusiti kako bi se dobilo željeni izgled površine. Takođe na cenu koštanja naših usluga utiče i vreme potrebno za obavljanje posla, kao i površina koja se obrađuje.