Osim primarne delatnosti koja se odnosi na sečenje, bušenje i brušenje betona dijamantskim sečivom, u mogućnosti smo da Vam izađemo u susret i ponudimo brojne dodatne usluge, koje će upotpuniti našu saradnju sa Vama.

Konkretno radi se o sledećim uslugama:

  • UTOVAR I ISTOVAR ŠUTA
  • PREVOZ I ODLAGANJE ŠUTA NA DEPONIJU
  • ŠTEMOVANJE

Raspolažemo najsavremenijom mehanizacijom i voznim parkom za utovar, istovar i prevoz šuta na odgovarajuću deponiju. Zahvaljujući nama dobijate najpovoljniju i najprofesionalniju uslugu zbrinjavanja šuta nastalog prilikom građevinskih radova na Vašem objektu.

Zašto odabrati naše usluge?

  • u najkraćem mogućem roku oslobodićete se i najveće količine šuta i građevinskog otpada nastalih prilikom sečenja, bušenja i brušenja betona…
  • uspešno ćete izbeći neprijatnost u vidu finansijskog kažnjavanja za nepropisno odlaganje otpada
  • po završetku našeg rada prostor kojim raspolažete ostaje čist i uredan, a samim tim spreman za sve predstojeće radove
  • na usluzi su Vam stručna lica koja se bave ovim poslom već duži niz godina
  • na raspolaganju smo Vam 24h dnavno, tokom cele godine
  • nudimo Vam najpovoljnije uslove za plaćanje