Stambeni objekat, naknadno sečenje otvora za prozore na balkonu

  • Tip usluge: Proširivaje rupa za prozore