Spuštanje betona dizalicom Beokran sa 9og sprata stambene zgrade. Težina betonskog bloka 3,5 t

  • Tip usluge: Uslužni radovi sa kranom dizalicom