Pod pojmom sečenja betoma podrazumeva se sečenje dijamantskom tehnikom, bez bilo kakvih oštećenja i krunjenja delova za koje se želi da ostanu u prvobitnom stanju. Kao rezultat toga dobija se savršen pravolinijski rez. Sečenje betona vršimo uz pomoć profesionalnih mašina najpoznatijih svetskih brendova.

Dijamantsko sečenje betona izvodi se tako što mašine sa elektro, pneumatskim, hidro ili sus agregatima pokreću diskove zadužene za presecanje betona u ravnoj liniji. Ukoliko se ukaže potreba, pored sečenja dijamanstkim diskovima, postoji i mogućnost upotrebe sistema sa dijamantskom sajlom.

Sečenje betona vršimo u svim smerovima – vodoravno, vertikalno, kao i na kosinama. Ističemo da se uprkos ovako zahvetnom poslu isti obavlja bez vibracija i oštećenja konstrukcija u okolini. Činjenica je da po završetku sečenja betona koji Vam nudimo, presek istog ostaje savršeno ravan, što znači da ne zahteva dodatnu obradu, pri čemu automatski štedimo Vaš novac.

Zahvaljujući kvalitetnim mašinama koje koristimo u mogućnosti smo da obavimo sečenje betona najrazličitijih debljina, sve od 1 cm pa do 1000 m.

Domen naših usluga konkretno obuhvata:

 • sečenje otvora za standardne prozore, krovne prozore, vrata i stepeništa…
 • sečenje ulaza za garaže
 • sečenje stubova, greda, stepenica…
 • sečenje i uklanjanje balkona, šahtova, temelja, mostova
 • sečenje kanala za cevi različitih namena – za odvod, dovod i kanalizaciju
 • sečenje otvora za liftove
 • sečenje parapeta
 • sečenje otvora na spratovima

 Takođe bavimo se i:

 • proširenjem vrata
 • proširenjem prozora
 • proširenjem ulaza

 Dijamanstko sečenje betona naime podrazumeva upotrebu vode, odnosno poznato je kao mokro sečenje, kako bi se dijamantska sečiva koja se tokom rada zagrevaju, dovoljno rashladila a takođe i dane bi nastala velika količina prašine usled rada. Prilikom ovakvog rada, upotrebljavamo specijalne usisivače za te svrhe, koji svu vodu koja je iskorišćena usisavaju izuzetnom brzinom.

Postoji više vrsta mašina za dijamantsko sečenje betona i to:

 • hidraulična mašina za sečenje betona
 • ručne testere – služe za sečenje manjih elemenata u najčešće uskim i teško pristupačnim prostorima
 • sistemi sa dijamantskom sajlom – koriste se za sečenje velikih debljina betona

Cena sečenja betona usklađena je sa vremenom koje je bilo potrebno da se posao završi, kao i sa količinom sredstava koja su prilikom posla uložena. Cena sečenja zavisi od dubine sečenja, dužine reza, obima armature u betonu, kvaliteta betona…i tome slično.